VÄGGSKÅP

Väggskåp:

K-HÖJD 700mm

V4K
Bredd: 30,40,45,50,60cm
V8K
Bredd: 60,70,80,100cm
VH6X6K
Bredd: 60*60cm

 

F-HÖJD 860mm

V4F
Bredd: 30,40,45,50,60cm
V8F
Bredd: 60,70,80,100cm
VH6X6F
Bredd:60*60cm

 

T-HÖJD 988mm

V4T
Bredd: 30,40,45,50,60cm
V8T
Bredd: 60,70,80,100cm
VH6X6T
Bredd: 60*60cm